Wejść : 53474893
Unikalnych : 47693422

Obecnie : 194
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Susza 2019

2sie2019
Susza 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje o możliwości zgłaszania strat przez rolników poszkodowanych w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy w uprawach  polowych niezebranych dotychczas z pola.

 


Wniosek o oszacowanie szkód należy składać na formularzach zamieszczonych poniżej wraz z załącznikiem:
nr 1 – oświadczenie dla rolników nie posiadających własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość produkcji rolnej,
nr 2 – oświadczenie dla rolników posiadających dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej.

Uwagi:
- we wniosku należy wykazać całość prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym (również uprawy położone w innych gminach) oraz wyszczególnić uprawy dotknięte skutkami suszy,
- powierzchnie upraw muszą być zgodne z danymi wniosku złożonego o dopłaty bezpośrednie (zaleca się dołączenie kserokopii wniosku o dopłaty bezpośrednie),
- szacowanie strat obejmuje wszystkie uprawy, pod warunkiem nie zebrania upraw z pola w terminie szacowania strat.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Świerzawie w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 8 sierpnia 2019 roku.
Więcej informacji o procedurze szacowania strat można uzyskać na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego TUTAJ

Załączniki: