Wejść : 55502006
Unikalnych : 49601520

Obecnie : 152
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

SUSZA 2019

24lip2019
SUSZA 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje rolników, ze ukazał się kolejny raport w monitoringu suszy prowadzonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Zgodnie z monitoringiem suszy aktualnie na terenie gminy Świerzawa jako zagrożone suszą wskazane zostały następujące uprawy: kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę oraz krzewy owocowe.


Wniosek o oszacowanie szkód należy składać na formularzach zamieszczonych poniżej wraz z załącznikiem:
nr 1 – oświadczenie dla rolników nie posiadających własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość produkcji rolnej,
nr 2 – oświadczenie dla rolników posiadających dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej.
Uwagi:
- we wniosku należy wykazać całość prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym (również uprawy położone w innych gminach) oraz wyszczególnić uprawy dotknięte skutkami suszy,
- powierzchnie upraw muszą być zgodne z danymi wniosku złożonego o dopłaty bezpośrednie (zaleca się dołączenie kserokopii wniosku o dopłaty bezpośrednie),
- szacowanie strat obejmuje wyłącznie uprawy wskazane w monitoringu suszy.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Świerzawie w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 31 lipca 2019 roku.
Więcej informacji o procedurze szacowania strat można uzyskać na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego TUTAJ
 

Załączniki


•      Wniosek rolnika
•      Oświadczenie nr 1
•      Oświadczenie nr 2

 

Załączniki: