Wej嗆 : 53582998
Unikalnych : 47800677

Obecnie : 215
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uwa瘸sz za najwa積iejsze?Aktualno軼i

Porz康ek obrad X sesji Rady Miejskiej w 安ierzawie

25cze2019
Porz康ek obrad X sesji Rady Miejskiej w 安ierzawie
Dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Urz璠zie Miejskim w 安ierzawie odb璠zie si
X sesja Rady Miejskiej w 安ierzawie.
 
Porz康ek obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyj璚ie porz康ku obrad.
3. Przyj璚ie protoko逝 z IX sesji Rady Miejskiej w 安ierzawie.
4. Informacja Burmistrza z dzia豉lno軼i bie膨cej.
5. Informacja z dzia豉lno軼i mi璠zysesyjnej Komisji Rady Miejskiej w 安ierzawie.
6. Raport o stanie gminy.
1) opinie Komisji Rady Miejskiej w 安ierzawie,
2) dyskusja,
3) g這sowanie nad projektem uchwa造 Nr X/66/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 安ierzawa wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z realizacji bud瞠tu za 2018 rok oraz absolutorium.
1) sprawozdanie finansowe gminy 安ierzawa za 2018 rok,
2) sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Miasta i Gminy 安ierzawa,
3) opinia RIO we Wroc豉wiu o przed這穎nym przez Burmistrza Miasta i Gminy 安ierzawa sprawozdania z wykonania bud瞠tu na 2018 rok,
4) opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania bud瞠tu Miasta i Gmina 安ierzawa.
8. Dyskusja.
9. Opinia RIO we Wroc豉wiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Podj璚ie uchwa造 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 安ierzawa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud瞠tu.
11. Podj璚ie uchwa造 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 安ierzawa.
12.  Analiza dzia豉lno軼i Warsztatu Terapii Zaj璚iowej w 安ierzawie.
13. Dyskusja.
14.  Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i m這dzie篡 w gminie 安ierzawa.
15. Dyskusja.
16. Przedstawienie projekt闚 uchwa, dyskusja i podj璚ie uchwa:
1) uchwa豉 nr 69 w sprawie powo豉nia zespo逝 do zaopiniowania kandydat闚 na ζwnik闚 S康u Okr璕owego w Legnicy i S康u Rejonowego w Z這toryi,
2) uchwa豉 nr 70  zasad udzielania i rozmiaru zni瞠k tygodniowego, obowi您kowego wymiaru godzin zaj耩 nauczycielom, kt鏎ym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie okre郵enia tygodniowego obowi您kowego wymiaru godzin zaj耩 niekt鏎ych nauczycieli, obowi您uj帷ych w przedszkolach, szko豉ch i plac闚kach o鈍iatowych prowadzonych przez Gmin 安ierzawa,
3) uchwa豉 nr 71 w sprawie zmian w bud瞠cie na 2019 r.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i o鈍iadczenia.
20. Zamkni璚ie sesji.