Wejść : 53545548
Unikalnych : 47763780

Obecnie : 119
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Dni Doradztwa dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS-ów

8maj2019
Dni Doradztwa dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS-ów

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych na bezpłatne   konsultacje w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych na zwiększenie efektywności energetycznej  budynków mieszkalnych. Konsultacje będą prowadzone wspólnie przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze oraz Alior Banku Sp. z o.o.

Doradztwo udzielane będzie w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na co

Przedmiotem projektu jest zapewnienie możliwości pozyskania wsparcia ze środków unijnych na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych na systemie zarządzania energią  poprzez instrumenty zwrotne – Pożyczkę na Efektywność Energetyczną w sektorze mieszkaniowym (Pożyczka Termomodernizacyjna).

Celem instrumentu finansowego jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym

  1. ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię
  2. modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne) Wszystkie inwestycje musza przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.
  3. modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
  4. modernizacja systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;
  5. instalacja OZE jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i  trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków.
  6. instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną.


Pożyczka udzielana będzie  w wysokości od 10 tys. zł do 5 mln zł, przy oprocentowaniu, na warunkach preferencyjnych , w wysokości 0,5 % w skali roku . Okres spłaty  do 20 lat.

Szczegółowe informacje nt. ww. produktu można pozyskać m.in. w ramach prowadzonych dni doradczych. Najbliższy Dzień Doradczy odbędzie się:

  • 17 maja 2019 r. Jelenia Góra – w godz. 10.00-14.00 w Punkcie  Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze; Plac Ratuszowy 32/32aWarunkiem udziału w doradztwie jest przesłanie zgłoszenia e-mailem z podaniem danych firmy oraz namiarów kontaktowych na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Dla kogo

  • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego,


Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze we współpracy z Alior Bank Sp. z o.o. z Wrocławia
Plac Ratuszowy 32/32a
58-500 Jelenia Góra; tel. 75  764 94 66, tel./fax. 75 75  249 42
e-mail:   pife.jeleniagora@dolnyslask.pl