Wej嗆 : 51328512
Unikalnych : 45703384

Obecnie : 132
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uwa瘸sz za najwa積iejsze?Aktualno軼i

Konkurs na kierownika SP ZOZ Przychodni Rejonowej w 安ierzawie

6maj2019
Konkurs na kierownika SP ZOZ Przychodni Rejonowej w 安ierzawie

Burmistrz Miasta i Gminy 安ierzawa og豉sza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w 安ierzawie.
Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporz康zenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w  sprawie  sposobu  przeprowadzania  konkursu  na  niekt鏎e  stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym nie b璠帷ym przedsi瑿iorc (Dz.U. z 2018r. poz.393) oraz Regulamin  Komisji  Konkursowej  opracowany  przez  komisj  konkursow  powo豉n  Uchwa陰 Nr  VIII/60/2019  Rady  Miejskiej  w  安ierzawie  z  dnia  25  kwietnia  2019  roku  w  sprawie powo豉nia  komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w 安ierzawie.

wi璚ej informacji strona BIP