Wej嗆 : 51328679
Unikalnych : 45703547

Obecnie : 161
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uwa瘸sz za najwa積iejsze?Aktualno軼i

VIII sesja Rady Miejskiej w 安ierzawie

18kwi2019
VIII sesja Rady Miejskiej w 安ierzawie

 

Dnia 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urz璠zie Miejskim w 安ierzawie odb璠zie si VIII sesja Rady Miejskiej w 安ierzawie.

 

 

 

 

 

 

Porz康ek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyj璚ie porz康ku obrad.

 3. Przyj璚ie protoko逝 z VII sesji Rady Miejskiej w 安ierzawie.

 4. Informacja Burmistrza z dzia豉lno軼i bie膨cej.

 5. Informacja z dzia豉lno軼i mi璠zysesyjnej Komisji Rady Miejskiej w 安ierzawie.

 6. Sprawozdanie z realizacji program闚 profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018:
  - Program zwi瘯szania dost瘼no軼i do 鈍iadcze gwarantowanych  z zakresu rehabilitacji leczniczej w鈔鏚 mieszka鎍闚 Miasta i Gminy 安ierzawa” za 2018 rok. 
  - Program  szczepie profilaktycznych  przeciwko grypie dla os鏏 65+ z terenu Miasta i Gminy 安ierzawa” za 2018 r.

 1. Dyskusja.

 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu wsp馧pracy z organizacjami pozarz康owymi”

w 2018 r.

 1. Dyskusja.

 2. Analiza z gospodarowania odpadami w gminie 安ierzawa za 2018 r.

 3. Dyskusja.

 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierz皻ami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomno軼i Zwierz徠 na terenie Miasta i Gminy 安ierzawa” w 2018 r.

 5. Dyskusja.

 6. Informacja na temat dzia豉lno軼i Zarz康u Lokali Gminnych za 2018 r.

– wykonanie zada rzeczowych, wynik finansowy.

 1. Dyskusja.

 2. Przedstawienie projekt闚 uchwa, dyskusja i podj璚ie uchwa:

1) uchwa豉 nr 54 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo貫cznej Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w 安ierzawie.

2) uchwa豉 nr 55 w sprawie przyj璚ia ,, Oceny zasob闚 pomocy spo貫cznej za rok 2018 dla Miasta i Gminy 安ierzawa.

3) uchwa豉 nr 56 w sprawie zmian w bud瞠cie na 2019 r.

4) uchwa豉 nr 57 w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 安ierzawa obejmuj帷a obszar Kopalni Bazaltu „Krzeni闚”

5) uchwa豉 nr 58 w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni Bazaltu „Krzeni闚”

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i o鈍iadczenia.

 4. Zamkni璚ie sesji.

Przewodnicz帷a

Rady Miejskiej w 安ierzawie

 

/-/ Urszula Zajda