Wejść : 48536613
Unikalnych : 43306337

Obecnie : 208
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

28mar2019
Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

W celu uhonorowania rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w prowadzonej przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu kampanii Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

    Wręczenia rodzicom Medali „Za zasługi dla obronności kraju” dokonuje Wojskowy Komendant Uzupełnień w obecności lokalnych władz.
Mając na uwadze powyższe Burmistrz prosi o poinformowanie rodziców o poniższych informacjach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (tj. Dz.U. z 2013 , poz.1224 ze zm.) nadawany jest :

Złoty Medal „ Za zasługi dla obronności kraju” – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nie nagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową.
Srebrny Medal „ Za zasługi dla obronności kraju”  - rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nie nagannie czynną służbę wojskową,

Na wykaz osób zainteresowanych otrzymaniem Medalu „Za zasługi dla obronności kraju”
czekamy do dnia 30 kwietnia 2019 roku.