Wejść : 48536884
Unikalnych : 43306608

Obecnie : 173
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

RUSZYŁA IV EDYCJA DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW!

26mar2019
RUSZYŁA IV EDYCJA DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW!

Program skierowany jest  do mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska. 80  zwycięskim projektom  zostaną przyznane granty do  5000 zł na działania  dla społeczności lokalnych.

 

INFORMACJE O PROGRAMIE


Nazwa programu:  Dolnośląskie Małe Granty
Cele programu:  aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy.
Jakie działania są finansowane:  działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych,  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  na rzecz osób w wieku emerytalnym,  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii,  promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).


Daty naboru  i okres realizacji działań
: nabór wniosków:  20.03.2019-08.04.2019 / realizacja:  06.05.2019-31.08.2018
Wysokość dotacji:  do 5.000 zł
Dla kogo:  grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego.
Kontakt:  mail:  biuro@malegranty.pl  , telefon:  699 858  391 
(od poniedziałku do piątku, godziny: 9.00-15.00)
Strona www:  www.malegranty.pl
Facebook:  www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Realizator:  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego