Kultura

Kolejne pieniądze z Unii Europejskiej

6lut2008
Kolejne pieniądze z Unii Europejskiej

(EUROREGION NYSA) Kolejne dwa wnioski w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG IIIA na kwotę ok. 100.000,- zł zyskały akceptację Euroregionu Nysa. Dzięki temu powstanie wiata turystyczna ze stołami biesiadnymi, oraz wystawa fotograficzna i tablica informacyjna pod Wielisławką oraz zostanie zmodernizowane boisko w Sokołowcu...

Projekty, które zostały przyjęte po wymaganych korektach muszą być zrealizowane do końca kwietnia tego roku. O szczegółach poszczególnych przedsięwzięć poinformujemy po ustaleniu dokładnego harmonogramu dwóch imprez, które odbędą się na przełomie marca i kwietnia.

Bazując na współpracy z partnerem niemieckim z Obercunnersdorf gmina Świerzawa zrealizowała już kilka projektów, które wpłynęły na poprawę bazy turystycznej. Wkrótce samorząd świerzawski zintensyfikuje współpracę z partnerami czeskimi celem stworzenia długofalowego projektu współpracy polskich i czeskich organizacji, klubów sportowych, związków pszczelarskich, straży pożarnych itd.

14 kwietnia odbędzie się konferencja w Ołomuńcu (Czechy), która będzie okazją do rozwoju i intensyfikacji współpracy pomiędzy świerzawskim samorządem i samorządami czeskimi z pasa przygranicznego.