Wejść : 47547253
Unikalnych : 42409031

Obecnie : 135
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Informacja o realizacji Programu wymiany pieców

8mar2019
Informacja o realizacji Programu wymiany pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w ramach zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 roku zrealizowano zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła – II etap”.


W ramach zadania dofinansowano zainstalowanie 10 ekologicznych źródeł grzewczych przy równoczesnej likwidacji 11 starych pieców węglowych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji w skali rocznej następujących zanieczyszczeń z niskiej emisji: pył PM10 – 0,183 ton, pył PM2,5 – 0,162 ton, CO2- 132,730 ton, benzo(a)piren – 0,283 ton,  SO2- 0,664 ton, NOx- 0,039 ton.


Koszt całkowity zadania wyniósł –  brutto 150.155,76 zł w tym koszty kwalifikowane – 143.679,64 zł
Wysokość dotacji udzielonej z budżetu gminy przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła – 43.103,89 zł.

 

www.wfosigw.wroclaw.pl