Wejść : 55500748
Unikalnych : 49600263

Obecnie : 194
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Bezpieczeństwo

Jak walczyli z pożarami w 2007 r.

1lut2008
Jak walczyli z pożarami w 2007 r.

(ZŁOTORYJA-ŚWIERZAWA) na sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego i Rady Miasta i Gminy Świerzawa omawiano poziom bezpieczeństwa w roku 2007 na terenie gminy i powiatu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego...

W ubiegłym roku wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu złotoryjskiego interweniowały 1104 razy (w tym OSP w Swierzawie 178, OSP w Sokołowcu - 20, OSP Lubiechowa - 8, OSP Rząśnik - 5, OSP Podgórki - 2, OSP Dobków - 1 raz).
Świerzawska OSP jest najczęściej wyjeżdżającą do akcji ochotniczą jednostką na terenie powiatu (dla porównania: następna w kolejności OSP w Złotoryi - 111 razy, a OSP w Zagrodnie 82 razy)

Tradycyjnie już w akcjach dominują tzw. miejscowe zagrożenia (76,7%), pożary to 20,7 % ogółu zdarzeń, a fałszywe alarmy - 2% zdarzeń.

Straty materialne powstałe w wyniku zdarzeń oszacowano na 3,7 mln zł., a wartośc uratowanego mienia na 17,1 mln zł.

Gwałtownie wzrosła liczba osób, które odniosły obrażenia w wyniku zdarzeń (o 84,9%) do liczby 98 poszkodowanych. Ofiar śmiertelnych było aż 9! (głównie ofiary wypadków drogowych).

Na terenie naszej gminy powstało 17% zdarzeń z całego powiatu złotoryjskiego.

Ogółem na terenie powiatu złotoryjskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa PSP i 26 jedostek OSP. 46 etatów jest w Komendzie, gdy stan osobowy OSP to 357 ratowników.

Do najważniejszych zdarzeń na terenie naszej gminy można zaliczyć:
15.01.2007 r. - pożar budynku gospodarczego w Lubiechowej. Spaleniu uległ dach i 10 t zboża oraz maszyny rolnicze. Straty - 100 tys. zł
24.02.2007 r. - pożar budynku mieszkalnego w Dobkowie. Spaleniu uległ dach oraz strop. Straty 150.000 zł
28.05.2007 r. - pożar autobusu na Kapelli