Wej嗆 : 48804812
Unikalnych : 43569540

Obecnie : 134
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uwa瘸sz za najwa積iejsze?Aktualno軼i

III sesja Rady Miejskiej w 安ierzawie

18gru2018
O G O S Z E N I E
 
Dnia 20 grudnia 2018 r. o godz. 12.00
 
w Urz璠zie Miejskim w 安ierzawie
 
odb璠zie si
 
III sesja Rady Miejskiej w 安ierzawie.
 
 
 
Porz康ek obrad:
 • Otwarcie obrad.
 • Informacja Burmistrza z dzia豉lno軼i bie膨cej.
 • Informacja z dzia豉lno軼i mi璠zysesyjnej Komisji Rady Miejskiej
  w 安ierzawie.
 • Podj璚ie uchwa造 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 安ierzawa.
 • Zatwierdzenie bud瞠tu Miasta i Gminy 安ierzawa na 2019 r.
  1) przedstawienie projektu uchwa造 w sprawie bud瞠tu Miasta i Gminy na 2019 r.,
  2) przedstawienie opinii Sk豉du Orzekaj帷ego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa造 bud瞠towej,
  3) przedstawienie opinii komisji sta造ch Rady Miejskiej w 安ierzawie,
  4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do opinii
  i wniosk闚 Komisji w豉軼iwej do spraw bud瞠tu i autopoprawek do projektu uchwa造 bud瞠towej,
  5) dyskusja,
  6) g這sowanie zg這szonych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy oraz zg這szonych podczas sesji poprawek,
  7) g這sowanie nad projektem uchwa造 bud瞠towej uwzgl璠niaj帷ym przyj皻e autopoprawki i poprawki.
 • Przedstawienie projekt闚 uchwa, dyskusja i podj璚ie uchwa:
  1) uchwa豉 nr 16 w sprawie podwy窺zenia kryterium dochodowego uprawniaj帷ego do przyznania pomocy w formie 鈍iadczenia pieni篹nego na zakup posi趾u lub 篡wno軼i albo 鈍iadczenia rzeczowego w postaci produkt闚 篡wno軼iowych oraz okre郵enia zasad zwrotu wydatk闚 na pomoc w formie posi趾u albo 鈍iadczenia rzeczowego w postaci produkt闚 篡wno軼iowych dla os鏏 obj皻ych wieloletnim rz康owym programem „Posi貫k w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  2) uchwa豉 nr 17 w sprawie okre郵enia szczeg馧owych wymog闚 raport闚 o stanie gminy,
  3) uchwa豉 nr 18 w sprawie okre郵enia zasad, tytu逝 przyznawania
  i pozbawiania oraz wysoko軼i stypendi闚 sportowych dla os鏏 fizycznych za osi庵ni皻e wyniki sportowe,
  4) uchwa豉 nr 19 w sprawie powo豉nia Komisji skarg, wniosk闚
  i petycji,
  5) uchwa豉 nr 20 w sprawie przyj璚ia ,, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych oraz Przeciwdzia豉nia Narkomanii dla Miasta i Gminy 安ierzawa na rok 2019”,
  6) uchwa豉 nr 21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
  i Komisji Rady Miejskiej w 安ierzawie.
 • Wolne wnioski.
 • Sprawy r騜ne.
 • Zamkni璚ie sesji.
 
 
 
 
Przewodnicz帷a
Rady Miejskiej w 安ierzawie
 
/-/ Urszula Zajda
 
 
 
 

 

 

Liczba ocen:  0 字ednia ocena:  0.0 Oce: 

Komentarze(0)