Wejść : 48738997
Unikalnych : 43505244

Obecnie : 101
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2019 roku.

18gru2018
Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2019 roku.

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o możliwości dofinansowania w wysokości do 85% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerzawa w 2019 roku”. Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych odebranych z terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę w ramach zamówienia publicznego. Możliwe jest również dofinansowanie odbioru już zdemontowanych wyrobów azbestowych.


UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachu.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku (wzór deklaracji w załączeniu);
  • w przypadkach wymaganych prawem dokonanie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świerzawie  pok. nr 5 tel. 7135 360 wew. 35.

Załączniki: