Wejść : 47547105
Unikalnych : 42408934

Obecnie : 128
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Informacja o realizacji wymiany pieców

28lis2018
Informacja o realizacji wymiany pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w ramach zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach 2017 i 2018 zrealizowano zadanie pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła”.


W ramach zadania dofinansowano zainstalowanie 24 ekologicznych źródeł grzewczych przy równoczesnej likwidacji 31 starych pieców węglowych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji w skali rocznej następujących zanieczyszczeń z niskiej emisji: pył PM10 – 0,491 ton, pył PM2,5 – 0,440 ton, CO2- 157,644 ton, benzo(a)piren – 0,621 ton, SO2- 1,863 ton, NOx- 0,169 ton.


Koszt całkowity zadania wyniósł – brutto 513.509,63 zł w tym koszty kwalifikowane – 376.233,81 zł
Wysokość dotacji udzielonej z budżetu gminy przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła – 112.800 zł.  www.wfosigw.wroclaw.pl