Wejść : 47547170
Unikalnych : 42408975

Obecnie : 133
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Dotacje do wymiany pieca – dodatkowy nabór wniosków.

27lis2018
Dotacje do wymiany pieca – dodatkowy nabór wniosków.

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca węglowego. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Świerzawa, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu” zamieszczony na stronie internetowej www.swierzawa.pl baner wymiana pieców.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

  • złożenie wniosku o dotację według wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej lub do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego,
  • podpisanie umowy określającej warunki udzielenia dotacji,
  • spełnienie wymagań regulaminu dotyczących instalowanych oraz likwidowanych źródeł grzewczych,
  • zakończenie realizacji zadania w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 roku.


Z uwagi na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na realizację projektu, o udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.