Wej嗆 : 57904228
Unikalnych : 51972541

Obecnie : 103
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uwa瘸sz za najwa積iejsze?Samorz康

Jakie podatki w przysz造m roku

28gru2007
Jakie podatki w przysz造m roku

Poni瞠j podajemy stawki podatk闚 i op豉t lokalnych oraz stawki podatku od nieruchomo軼i i op豉ty za posiadanie psa na rok 2008...

Stawki podatku od nieruchomo軼i na rok 2008 wynosz:

1. Od budynk闚 mieszkalnych – 0,55 z od 1 m kw ( ustawowa 0,59 z )
2. Od budynk闚 lub cz窷ci zwi您anych
z dzia豉lno軼i gospodarcz - 16,40 z od 1 kw ( ustawowa 19,01 z )
3. Od gara篡 - 5,40 z od 1 m kw ( ustawowa 6,37 z )
4. Od budynk闚 pozosta造ch po gospodarstwach rolnych b璠帷ych we w豉daniu w豉軼icieli by造ch gospodarstw rolnych - 2,50 z od 1 m kw ( ustawowa 6,37 z )
4. Od budynk闚 pozosta造ch - 3,22 z od 1 m kw ( ustawowa 6,37 z )
5. Od grunt闚 lub cz窷ci zwi您anych
z dzia豉lno軼i gospodarcz - 0,67 z od 1 m kw ( ustawowa 0,71 z )
6. Od grunt闚 pozosta造ch w tym dzia貫k budowlanych - 0,23 z od 1 m kw ( ustawowa 0,35 z )

Stawki op豉ty targowej na rok 2008 wynosz :
1. Od sprzeda篡 z samochodu osobowego ,osobowo-ci篹arowego - 5 z dziennie
2. Od sprzeda篡 z samochodu ci篹arowego , naczepy, platformy -10 z dziennie
3. Od sprzeda篡 z r瘯i, koszyka, skrzynki, stolika - 4 z dziennie
Ustawowa stawka op豉ty targowej nie mo瞠 przekroczy 631,94 z dziennie
Op豉t targow pobiera si od os鏏 dokonuj帷ych sprzeda篡 we wszystkich miejscach, w kt鏎ych jest prowadzony handel, za wyj徠kiem budynk闚 lub ich cz窷ci .


Podatek od 鈔odk闚 transportowych na 2008r. wynosi :
1. Od samochod闚 ci篹arowych o dopuszczalnej masie ca趾owitej pojazdu
- powy瞠j3,5 tony do 5,5 tony - 500 z ( ustawowa do 676,87 z )
- powy瞠j 5,5 tony do 9 ton - 680 z ( ustawowa do 1.128,10 z )
- powy瞠j 9 ton i mniej ni 12 ton – 900 z ( ustawowa 1.353,72 z )
2. Od autobus闚 , w zale積o軼i od liczby miejsc do siedzenia :
- mniejszej ni 15 miejsc - 400 z ( ustawowa do 1.579,33 z)
- od 15 i mniej ni 30 miejsc – 800 z ( ustawowa do 1.579,33 z )
- r闚nej lub wy窺zej ni 30 miejsc – 1.600 z ( ustawowa 1.996,2971 z )
Pozosta貫 stawki podatku od 鈔odk闚 transportowych w zale積o軼i od liczby osi od samochod闚 ci篹arowych od 12 ton , kszta速uj si r闚nie na poziomie mniejszym ni dopuszczalne ustawowe.
Osoby prawne i fizyczne s obowi您ane sk豉da w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od 鈔odk闚 transportowych i wp豉ca wyliczony podatek bez wezwania w dw鏂h ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 wrze郾ia ka盥ego roku.


Stawki podatku rolnego na 2008r. wynosz :
- 120,00 z z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym (ustawowa 145,73 z)
- 240,00 z z 1 ha fizycznego u篡tk闚 rolnych poza gospodarstwem rolnym (ustawowa 291,46 z )

Stawki podatku le郾ego na 2008r. wynosz :
- 32,40z z 1 ha las闚

Od 1 stycznia 2008r. na terenie tut. gminy wprowadzona jest op豉ta od posiadania ps闚.
Stawka op豉ty od ka盥ego psa wynosi - 50 z rocznie

Op豉ta od posiadania psa p豉tna jest bez wezwania na rachunek Urz璠u Miasta i Gminy 安ierzawa najp騧niej do 30 czerwca ka盥ego roku w pe軟ej wysoko軼i , a w przypadku wej軼ia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca w ci庵u dw鏂h tygodni od wej軼ia w posiadanie psa w po這wie stawki tj. 25 z.

Z op豉ty za posiadanie 1 psa zwolnione s :
1) Osoby zaliczone do znacznego stopnia niepe軟osprawno軼i w rozumieniu przepis闚 o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych
2) Osoby w wieku powy瞠j 65 lat prowadz帷ych samodzielnie gospodarstwo domowe
Z op豉ty za posiadanie nie wi璚ej ni 2 ps闚 zwolnieni s:
1) podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych

Przypominamy , 瞠 osoby fizyczne op豉caj podatki w ratach proporcjonalnych , ustalonych w decyzji ( nakazie p豉tniczym )w terminach :
do 15 marca, 15 maja, 15 wrze郾ia i 15 listopada na konto Urz璠u Miasta i Gminy 安ierzawa
PBS ZΜTORYJA O/安ierzawa
63 8658 1019 3900 0172 2000 0040
na wsiach podatki mo積a wp豉ca u so速ys闚 wsi .

Osoby prawne wp豉caj podatek od nieruchomo軼i w ratach proporcjonalnych w terminie do 15 ka盥ego miesi帷a.

Informujemy, 瞠 op豉ca si wp豉ca raty podatk闚 w terminie !!!!
Je瞠li nale積o嗆 nie zostanie zap豉cona w terminie okre郵onym w decyzji to organ podatkowy wysy豉 do zobowi您anego upomnienie z zagro瞠niem wszcz璚ia egzekucji po up造wie siedmiu dni od dnia dor璚zenia upomnienia . Koszt upomnienia , obecnie 8,80 z ponosi zobowi您any .
Do koszt闚 doliczane s r闚nie odsetki za zw這k, kt鏎ych stawka wynosi 12,5 % kwoty zaleg這軼i w stosunku rocznym .


U WA GA !!!!
Przypominamy, 瞠 osoby fizyczne s obowi您ane sk豉da organowi podatkowemu ( Urz康 Miasta i Gminy w 安ierzawie , Pl.Wolno軼i 60 , pok鎩 nr 6 ) informacje o nieruchomo軼iach , obiektach budowlanych , gruntach , sporz康zon na uchwalonych przez Rad Miasta i Gminy formularzach ( dost瘼nych na stronie BIP i w tut.urz璠zie) w przypadku nabycia , zbycia tj.sprzeda篡 , darowizny itp. , zmiany sposobu u篡tkowania - grunt闚 lub nieruchomo軼i , w terminie 14 dni od dnia zdarzenia .