Wejść : 55761105
Unikalnych : 49857456

Obecnie : 191
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Samorząd

Ministerstwo zmusza do podwyżki opłat za wywóz śmieci

27gru2007
Ministerstwo zmusza do podwyżki opłat za wywóz śmieci

(GMINA ŚWIERZAWA) Od 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w całym kraju zmieni się należność za korzystanie ze środowiska, czyli wzrośnie wysokość tzw. "opłaty środowiskowej". W efekcie tego nastąpi podwyższenie kosztu za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Pielgrzymce z kwoty 54 zł za tonę na 120 zł za tonę (netto)...

Fakt wzrostu tej opłaty (o 122%) wymusza również na Zarządzie Lokali Gminnych podwyżkę stawek płaconych przez mieszkańców naszej gminy.
Podwyżka ministerialna tłumaczona jest dostosowanie się Polski do wymogów Unii Europejskiej stawiającej na minimalizację składowania odpadów przy jednoczesnym jak największym odzysku surowców wtórnych. Zasada jest prosta i czytelna: im więcej ze śmieci odzyskamy, tym mniej wywieziemy na wysypisko, a jak mniej śmieci trafi na wysypisko to opłata środowiskowa nie będzie wzrastać.
Zarząd Lokali Gminnych korzysta ze składowiska odpadów w Pielgrzymce. Do tej pory opłata za składowanie wynosiła ok. 58.200,00 zł rocznie. W 2008 roku szacuje się, że wartość ta sięgnie około 170.000,00 zł. W praktyce oznacza to dla wszystkich mieszkańców gminy droższy wywóz odpadów.
Tak drastyczna podwyżka opłaty środowiskowej ma w zamyśle ministerstwa środowiska skłonić nas do właściwego postępowania z odpadami, czyli recyklingu.
W uzasadnieniu podwyżki napisano, że dotychczasowe zachęty do odzyskiwania surowców ze śmieci nie zadziałały, a więc trzeba je zastąpić czymś bardziej skutecznym.
Zatem czeka nas dodatkowo segregacja odpadów zakrojona na szerszą niż dotychczas skalę. Już niebawem w okolicach Państwa posesji pojawią się dodatkowe pojemniki oraz worki na szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę. Zachęcamy do sortowania śmieci powstałych w naszych gospodarstwach domowych.
Wszystkie kraje „starej” Unii od wielu lat prowadzą znaczny odzysk surowców wtórnych i działanie to przynosi jedynie korzyści. Realizując rozporządzenie Ministra Środowiska niebawem dołączymy do państw, dla których ochrona środowiska jest ważnym elementem gospodarki. Unia Europejska stawia nam już teraz wysokie wymagania, żąda by do 2010 roku odzyskiwać 25% odpadów, a w 2020 roku aż 65%. Od stycznia 2008 roku rozpoczniemy realizację tego szczytnego planu.

Bogumiła Wrześniak ,Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie