Wejść : 49659758
Unikalnych : 44353209

Obecnie : 150
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

27lip2018
Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa informujemy, że do dnia 30 sierpnia 2018 roku można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail: urzad@swierzawa.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa. 

Załączniki: