Wejść : 51405451
Unikalnych : 45779606

Obecnie : 131
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Edukacja

Maturzysto, zdobądź stypendium na I rok studiów!!

9lip2018
Maturzysto, zdobądź stypendium na I rok studiów!!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.  W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.  Wnioski można składać do 17 sierpnia, do godz. 16.00.

 

O stypendium na I rok studiów może aplikować  każdy  maturzysta 2018, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:

·                zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

·                zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia,  lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

·                mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

·                pochodzi z niezamożnej rodziny, w  której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

·                pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub

·    jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub

·    jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub

·          ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca.  Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na dalsze lata nauki.

Szczegółowe informacje  na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie  Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania  wniosków jest  aktywna  od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

Programem zarządza:  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu:  Fundacja Wspomagania Wsi, Narodowy Bank Polski, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Liczba ocen:  1 Średnia ocena:  6.0 Oceń: 

Komentarze(0)