Wejść : 45271144
Unikalnych : 40295165

Obecnie : 148
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Szkody susza

19cze2018
Szkody susza

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o przyjmowaniu zgłoszeń poszkodowanych rolników w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy.Wniosek o oszacowanie szkód należy składać wyłącznie na udostępnionym formularzu pobranym w tutejszym Urzędzie lub ze strony internetowej www.bip.swierzawa.pl

 

 

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego:

  • zał. Nr 1 - w przypadku nie posiadania dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej,
  • zał. Nr 2 – w przypadku posiadania pełnej dokumentacji gospodarstwa.
    Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 3 lipca 2018 roku. Wniosek można również przesłać na adres tutejszego Urzędu.

 

Oszacowania zgłoszonych strat dokona Komisja powołana przez Wojewodę na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Świerzawie pok. Nr 5 tel. nr. 75/7135 360 wew. 35.

 

INSPEKTOR
ds. rolnictwa, ekologii
i ochrony środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło