Wejść : 41993465
Unikalnych : 37089698

Obecnie : 206
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Informacja

25maj2018
Informacja
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Urząd Miejski w Świerzawie informuje, że: 
 
  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa z siedzibą w Świerzawie (59-540), Plac Wolności 60; adres do kontaktu: urzad@swierzawa.pl.

 

  • Administrator – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email urzad@swierzawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku realizacją obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

 

  • Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym  podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

 

  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych.

 

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  • Pani/Pana dane osobowe: nie będą profilowane.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
(-) Józef Kołcz