Wej嗆 : 41993547
Unikalnych : 37089778

Obecnie : 211
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uwa瘸sz za najwa積iejsze?Aktualno軼i

Dyrektor 秦obka Gminnego w 安ierzawie

25maj2018
Dyrektor 秦obka Gminnego w 安ierzawie

Burmistrz Miasta i Gminy 安ierzawa og豉sza nab鏎 na wolne kierownicze stanowisko urz璠nicze w 秦obku Gminnym w 安ierzawie ul. Dworcowa 4A, 59-540 安ierzawa Dyrektor 秦obka Gminnego w 安ierzawie 

 

 

 1. Niezb璠ne wymagania od kandydat闚:
 • posiadanie wykszta販enia wy窺zego i co najmniej 3 letniego do鈍iadczenia w pracy z dzie熤i albo co najmniej wykszta販enia 鈔edniego oraz 5 letniego do鈍iadczenia w pracy z dzie熤i;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrze瞠niem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorz康owych;
 •   posiadanie pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych oraz korzystania z pe軟i praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwo umy郵ne;
 •   brak pozbawienia w豉dzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia w豉dzy rodzicielskiej;
 • r瘯ojmia nale篡tego sprawowania opieki nad dzie熤i;
 • wype軟ianie obowi您ku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowi您ek zosta na這穎ny na podstawie tytu逝 wykonawczego pochodz帷ego lub zatwierdzonego przez s康;
 • brak ukarania zakazem pe軟ienia funkcji zwi您anych z dysponowaniem 鈔odkami publicznymi, o kt鏎ych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialno軼i za naruszenie dyscypliny finans闚 publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1311 ze zm.);
 • znajomo嗆 ustawy o pracownikach samorz康owych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowo軼i, ustawy o samorz康zie gminnym, ustawy o opiece nad dzie熤i w wieku do lat 3;
 • nieposzlakowana opinia; k) brak przeciwskaza zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora 興obka.