Wejść : 45281344
Unikalnych : 40304802

Obecnie : 229
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobkowie i Starej Kraśnicy

17kwi2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobkowie i Starej Kraśnicy

Już dziś ruszyły kolejne prace budowlane na terenie Gminy Świerzawa. 

Po kilku przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wreszcie udało się wyłonić wykonawców robót budowlanych i w  dniach 20 marca  oraz 12 kwietnia br.    Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa podpisał umowy na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków”.

 
Wartość zadania wynosi    17.704.340,51 zł.   
Wysokość przyznanego dofinansowania opiewa na kwotę 11.500.624,44 zł,
natomiast środki własne Gminy to 6.203.716,07 zł.
 
W miejscowości Stara Kraśnica kontrakt realizowany będzie przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., natomiast w miejscowości Dobków przez konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o., partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i melioracji Sp. z o.o.  
 
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania nr 4.2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ” oraz środków Gminy Świerzawa.
 
 


Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)