Wejść : 45520678
Unikalnych : 40512687

Obecnie : 154
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Konkurs na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska

22mar2018
Konkurs na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw agroturystycznych do udziału w wojewódzkim konkursie na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska”

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 marca 2018r. do 20 kwietnia 2018r..

 

Podstawowymi celami konkursu są:

  • promocja przedsiębiorczości w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,
  • promowanie wsi jako atrakcyjnego miejsca życia i wypoczynku,
  • prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi dolnośląskiej,
  • wskazanie agroturystyki jako rodzaju działalności wspierającej rozwój społeczny wsi.

 

Warunkiem udziału w wojewódzkim konkursie jest spełnianie wymagań regulaminu oraz wypełnienie i dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia w terminie od 20.03-20.04.2018 r. do:

  • Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,
  • właściwego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

W konkursie może wziąć określona liczba gospodarstw agroturystycznych.

O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu dokona oceny „kart zgłoszenia” na podstawie kryteriów konkursowych i wyłoni zwycięzców konkursu wojewódzkiego.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.dodr.pl oraz stronach internetowych naszych Partnerów.

 

Wyłonieni laureaci zostaną poinformowani o wynikach i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.

 

Osoba do kontaktu:    Agnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 609  657  199, email    agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)