Kultura

Dzień Seniora

26wrz2007
Dzień Seniora

(ŚWIERZAWA) W sali MGOKSiR odbyła się wczoraj uroczystość obchodów Dnia Seniora. Uczestnikami byli emeryci i renciści skupieni w PZERiI oraz członkowie Polskiego Związku Sybiraków, a także uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie. Głównym elementem było odznaczenie osób zesłanych na Syberię (lub w ich imieniu ich potomków) Krzyżem Zesłańców Sybiru...

Odznaczenia dokonał Wicestarosta Józef Sudoł. W ceremonii uczestniczyli również: Henryk Gardiasz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Jelenia Góra Związku Sybiraków, Burmistrz Józef Kołcz i Bronisława Fałat - Przewodnicząca Koła w Świerzawie

Gospodarz uroczystości - Wiesław Wójcik - przewodniczący Koła PZERiI w Świerzawie przyjął gratulacje z okazji Dnia Seniora w imieniu wszystkich zebranych. Zaprosił również wszystkich do konsumpcji i zabawy.

Obchody Dnia Seniora zostały dofinansowane z budżetu powiatu złotoryjskiego.

Galeria