Wejść : 41955921
Unikalnych : 37053423

Obecnie : 173
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Uwaga przedsiębiorco !!

24sty2018

Przypomina się przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin do:

1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2. Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, Referat Spraw Obywatelskich, I piętro, pokój Nr 1, tel. 757135360 wew. 37.

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia w/w obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.).
  1. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. Obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

 

Do pobrania druk oświadczenia:

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)