Wejść : 34407596
Unikalnych : 29836831

Obecnie : 122
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2018 roku

7gru2017
Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2018 roku

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje o możliwości dofinansowania w wysokości do 85% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji zadania pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Świerzawa w 2018 roku”. Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych odebranych z terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę w ramach zamówienia publicznego. Możliwe jest również dofinansowanie odbioru już zdemontowanych wyrobów azbestowych.


UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachu.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  •   złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku (wzór deklaracji w załączeniu);
  • w przypadkach wymaganych prawem dokonanie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.

 

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 5 tel. 7135 360 wew. 35.

Załączniki: