Wejść : 32440137
Unikalnych : 27979027

Obecnie : 122
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Uwaga przedsiębiorco!!

26wrz2017

      Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

do dnia  30 września 2017r.

 

W przypadku nie uiszczenia opłaty   w/w terminie   zgodnie z art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygaśnie. 

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje   Referat Spraw Obywatelskich, I piętro, pokój Nr 1, tel. 757135360 wew. 37.