Wejść : 32556580
Unikalnych : 28057224

Obecnie : 76
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Samorząd

Piece tylko 5 klasy!

13wrz2017
Piece tylko 5 klasy!

Przypominamy osobom, które będą się ubiegać o częściowy zwrot kosztów nowego pieca w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła, że zgodnie z informacjami przekazanymi na spotkaniu, piec musi spełniać wysokie normy ograniczania zanieczyszczeń: kotły na paliwa stałe lub biomasę muszą się charakteryzować parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).

Beneficjent zobowiązany będzie do posiadania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów urządzenia grzewczego zgodne z wskazaną wyżej normą,


Inne zastrzeżenia:
• dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
• wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.
• inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
• instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane z dotacji tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji.
W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości
objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
• wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
• pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
• pieców objętych ochroną konserwatorską.
W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Beneficjent zobowiązany będzie do zakupu urządzenia grzewczego spełniającego wymogi
• posiadania najwyższej klasy w zakresie sprawności cieplnej urządzenia,
• bezpieczne dla środowiska,
• posiadania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów urządzenia grzewczego zgodne z wskazaną wyżej normą,

 

W załączeniu regulamin.

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)