Wejść : 26407080
Unikalnych : 22673473

Obecnie : 273
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Nabór wniosków

4sie2017
Nabór wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 3 sierpnia 2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać na przedsięwzięcia z zakresu:
1.3 Animacja lokalna - nabór 5/2017

1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - nabór 6/2017

3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,społecznej i kulturalnej - nabór 7/2017

Termin składania wniosków:
od 28 sierpnia 2017r. do 11 września 2017 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 11 września 2017r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

Podmioty uprawnione do aplikowania to osoby fizyczne/ osoby prawne/ firmy z terenu gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.


Więcej informacji na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce NABORY PROW oraz pod nr tel. 76-872-87-18  w Biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Gabriela Męczyńska

Dyrektor Biura

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
59-407 Mściwojów 54
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl
 

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: