Wejść : 32578781
Unikalnych : 28078017

Obecnie : 61
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Samorząd

Będą trasy rowerowe!

11lip2017
Będą trasy rowerowe!

  Uchwałą Nr 4066/V/17 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.3 ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego przez Gminę Świerzawa „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” . Wartość projektu: 4.570.541,03 zł. Dofinansowanie: 3.884.965,03

Jest to projekt partnerski przygotowany przez Gminę Świerzawa, Nadleśnictwo Złotoryję, Gminę Wojcieszów i Gminę Pielgrzymkę. Jako jedyny z listy 10 projektów został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest urządzenie ścieżek rowerowych, a także 2 wież i 1 platformy widokowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Świerzawa, Wojcieszów i Pielgrzymka oraz Nadleśnictwa Złotoryja (w Gminie Świerzawa i Jeżów Sudecki).
W zakres projektu wchodzą następujące zadania:
1) Dokumentacja projektowa
2) Studium wykonalności
3) Urządzenie ścieżek rowerowych i wież/platform widokowych z infrastrukturą towarzyszącą
a) Gmina Świerzawa
1. Budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Zawadnej.
2. Budowa wieży widokowej na Górze Zawadnej w Gozdnie
3. Infokiosk
4. Infrastruktura ścieżek
b) Nadleśnictwo Złotoryja
1. Budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Okole (odc. 1: od parkingu we wsi Lubiechowa do punktu widokowego Okole oraz odc. 2: w okolicach miejscowości Gozdno i łączący się w miejscowości Rzeszówek ze ścieżką Gminy Świerzawa).
2. Montaż platformy widokowej na istniejącym punkcie widokowym Okole przez Nadleśnictwo Złotoryja (na obszarze gminy Jeżów Sudecki).
3. Infrastruktura ścieżek
c) Gmina Wojcieszów
1. Budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Dłużek w Gminie Wojcieszów
2. Budowa wieży widokowej na Górze Dłużek
3. Infrastruktura ścieżek
d) Gmina Pielgrzymka
1. Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyca–Czaple i 2 pętli ścieżek single track pod Ostrzycą
2. Zakup i montaż wypożyczalni rowerów z obsługą poprzez dedykowaną stronę internetową
3. Infokiosk
4. Infrastruktura ścieżek
4) Nadzór inwestorski i przyrodniczy
5) Promocja projektu.

Celem głównym projektu jest „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarze Pogórza i Gór Kaczawskich poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej umożliwiającej zmniejszenie antropopresji na tereny chronione”.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie podmiotów:
- Lider i Wnioskodawca: Gmina Świerzawa
- Partnerzy: Gmina Wojcieszów, Gmina Pielgrzymka, Nadleśnictwo Złotoryja.

Liczba ocen:  8 Średnia ocena:  6.0 Oceń: 

Komentarze(0)