Wejść : 31648457
Unikalnych : 27248405

Obecnie : 116
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Samorząd

Będą ocieplone świetlice wiejskie

19maj2017
Będą ocieplone świetlice wiejskie

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ.
Wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazł się projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa o wartości 1.363.974,50 zł. z dofinansowaniem 1.159.378,41 zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w czterech obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Świerzawa. Obiekty objęte projektem pełnią ważne funkcje dla społeczeństwa zamieszkującego teren gminy. Zakresem projektu objęte są:
• Wiejski Dom Kultury w Lubiechowej,
• Świetlica wiejska w Sędziszowej,
• Świetlica wiejska w Podgórkach,
• Świetlica wiejska w Rzeszówku.
W obiektach planuje się kompleksowe prace termomodernizacyjne w zakresie wynikającym z audytów energetycznych sporządzonych dla każdego z budynków osobno. We wszystkich obiektach dociepleniu podlegać będą przegrody zewnętrzne (ściany), na podstawie zidentyfikowanej w audytach konieczności, w poszczególnych budynkach wymianie podlegać będzie również stolarka otworowa, źródła ciepła, docieplane będą stropy czy stropodachy, prowadzone będą inne konieczne prace termomodernizacyjne.

Liczba ocen:  1 Średnia ocena:  6.0 Oceń: 

Komentarze(0)