Wej嗆 : 30757484
Unikalnych : 26470706

Obecnie : 86
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uwa瘸sz za najwa積iejsze?Aktualno軼i

XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy 安ierzawa.

21mar2017
XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy 安ierzawa.

OGΜSZENIE
Dnia 30 marca 2017 r. o godz. 12,00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 安ierzawie
odb璠zie si XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy 安ierzawa.

 

Porz康ek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyj璚ie protoko逝 z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy 安ierzawa.
3. Informacja Burmistrza z dzia豉lno軼i bie膨cej.
4. Informacja z dzia豉lno軼i mi璠zysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
5. Informacja na temat bezpiecze雟twa publicznego, zabezpieczenia przeciwpo瘸rowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy 安ierzawa.
6. Dyskusja.
7. Wykorzystanie 鈔odk闚 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych i Przeciwdzia豉nia Narkomanii za 2016 r.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie projekt闚 uchwa, dyskusja i podj璚ie uchwa:
1)nr 149 w sprawie przyj璚ia programu opieki nad zwierz皻ami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno軼i zwierz徠 na terenie miasta i gminy 安ierzawa na 2017 rok,
2) nr 150 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowa i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 安ierzawa,
3) nr 151 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i odprowadzanie 軼iek闚,
4) nr 152 w sprawie dostosowania sieci szk馧 podstawowych i gimnazj闚 do nowego ustroju szkolnego,
5) nr 153 w sprawie przekazania 鈔odk闚 finansowych dla Policji,
6) nr 154 w sprawie zmian w bud瞠cie na 2017 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy r騜ne.
14. Zamkni璚ie sesji.


Przewodnicz帷y
Rady Miasta i Gminy
/-/ Pawe Kisowski