Wejść : 30757497
Unikalnych : 26470718

Obecnie : 92
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Ostrzeżenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów

13mar2017
Ostrzeżenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi ostrzega przed nieuczciwymi praktykami firm telekomunikacyjnych!

 

Od początku 2017 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi odnotował kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących umów zawartych z obcymi operatorami telekomunikacyjnymi podającymi się za operatorów, z którego usług obecnie korzystali konsumenci.

Kontakt zaczyna się zawsze od telefonicznego przedstawienia nowych, korzystniejszych warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z rozmowy wynika, że dzwoniący reprezentuje operatora, z którego usług obecnie korzysta konsument.

Konsument wyraża zgodę na zaproponowane warunki. Nowa umowa zostaje dostarczona przez kuriera, konsument podpisuje ją, najczęściej nie czytając jej treści. Zdarza się i tak, że  konsument nie otrzymuje dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy. Dopiero później (najczęściej po otrzymaniu faktury) okazuje się, że  zawarta w ten sposób umowa w większości przypadków dotyczy innego operatora. W tym momencie dochodzi do zerwania umowy z dotychczasowym operatorem, co z reguły generuje obowiązek uiszczenia kary za przedterminowe zerwanie umowy, bądź skutkuje koniecznością opłacania faktur u kilku operatorów.

Pamiętaj! Gdy zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np.  na zorganizowanym pokazie, w sanatorium albo z akwizytorem, który przychodzi do domu lub telefonicznie czy internetowo), mamy ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w  ciągu 14 dni liczone od momentu zawarcia umowy, bądź wydania rzeczy. Konsument może z niego skorzystać poprzez złożenie do przedsiębiorcy oświadczenia o  odstąpieniu od umowy. Do  zachowania 14-dniowego terminu wystarcza wysłanie oświadczenia sporządzonego w  formie pisemnej czy elektronicznej. Co ważne, w oświadczeniu konsument nie musi wyjaśniać, dlaczego odstępuje od zawartej umowy. Konsumencie, zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość kieruj się zasadą ograniczonego zaufania!


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi
Dorota  Falęcka-Kikuła
tel. 76-8786933 wew.112

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)