Wejść : 30757306
Unikalnych : 26470531

Obecnie : 62
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Pamiętaj o swoim chodniku!

3lut2017
Pamiętaj o swoim chodniku!

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku w zakresie oczyszczania ze śniegu, lodu i błota chodników oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 ze zm.) – „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (…)”


Zgodnie z uchwałą nr XX/1072016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa – „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do realizowania obowiązku oczyszczania ze śniegu, lodu i błota części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub ruchu pojazdów”.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do realizacji obowiązków wynikających z ustawy i uchwały stanowiącej prawo miejscowe, pod rygorem kary grzywny.

 

 

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)