Wejść : 31629714
Unikalnych : 27230585

Obecnie : 55
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Wspracie dla planujących uruchomienie własnej firmy.

2lut2017
Wspracie dla planujących uruchomienie własnej firmy.

Stowarzyszenie EURO-CONCRET, które realizowało na terenie naszej gminy projekt dot. edukacji komputerowej proponuje udział w kolejnym projekcie pn. „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”, gdzie zakwalifikowany uczestnik może otrzymać ponad 33 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy.

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:
• wiek od 30 roku życia,
• pozostające bez zatrudnienia,
• znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami ,osoby starsze po 50 r. ż , długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach),
• zamieszkujące w jednym z następujących lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego.
• nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU
Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –obejmujące wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
• Bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
• Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 22,000 tys. złotych na firmę. Wkład własny nie jest wymagany!
• Wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres do 12 miesięcy (łącznie 11 852,76zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.
Cel Projektu : zwiększenie poziomu samozatrudnienia na obszarze powiatu zlotoryjskiego.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017r.– sierpień 2018r.


REKRUTACJA DO PROJEKTU:
PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: luty-kwiecień 2017r.
SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.szansa.euro-concret.pl
Już teraz można zadawać pytania - tel. 500 520 027
e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)