Sport

„Noe” – program profilaktyki uzależnień

7lis2016
„Noe” – program profilaktyki uzależnień

12 października 2016 r. wzorem lat ubiegłych, uczniowie klas pierwszych gimnazjum wzięli udział w programie profilaktycznym Noe. Program Noe już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń szkolnych. Realizatorem zajęć z młodzieżą, a następnie spotkania z rodzicami w ramach programu byli współpracujący ze szkolą od wielu lat pedagodzy-terapeuci z „Promyka” ze Złotoryi.


Noe jest programem rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To program z zakresu profilaktyki alkoholowej, jego głównym zadaniem jest zapobieganie stratom, występującym z powodu nadużywania środków psychoaktywnych. Prowadzony był w formie efektownego show, jego dużym atutem stały się poruszające, osobiste doświadczenia prowadzących.
Program składał się z trzech części:
PRAWDA – miała na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informowała o szczegółach i skutkach uzależnienia MIŁOŚĆ – akcentowała wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.
WOLNOŚĆ – rozwijała umiejętność odmawiania, asertywności, zachęcała do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.
Program profilaktyczny Noe dostarczył uczniom konkretnej wiedzy o negatywnych następstwach wynikających z picia alkoholu. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem wyzwolił mnóstwo emocji towarzyszących aktywności i zaangażowaniu uczniów w przebieg programu. Mamy nadzieję, że świadomość zagrożeń skutecznie wpłynie na postawę uczniów wobec alkoholu. Wyzwoli wśród naszych uczniów wiele spontanicznych reakcji, głębokich refleksji i osobistych postanowień odnośnie promowania zdrowego stylu życia, w którym dominować będzie "Prawda, Miłość, Wolność".
27 października br. realizatorzy programu Noe spotkali się z rodzicami uczniów klas pierwszych, edukując ich w zakresie wychowania i profilaktyki. Zwrócili uwagę na rolę rodziny w wychowaniu młodego człowieka, podkreślali znaczenie więzi rodzinnej. Zdaniem prowadzących, więź rodzinna oraz zainteresowania są najważniejszymi czynnikami chroniącymi młodego człowieka przed używkami i pułapką uzależnienia.
Realizacja Programu w naszej szkole została sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerzawie.

Elżbieta Gadomska – pedagog szkolny

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)