Wejść : 59502223
Unikalnych : 53477646

Obecnie : 141
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Program usuwania azbestu

2cze2016
Program usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w okresie czerwiec-sierpień 2016 roku realizowane będzie zadanie pn.: „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Świerzawa w 2016 roku”
W ramach zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest usunięte zostaną wyroby azbestowe w ilości ok. 49 ton.
Zakładany koszt zadania – 24.045 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 20.438,25zł

„Finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
 

www.wfosigw.wroclaw.pl

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)