Turystyka

Mała Wielisławka 2007

19cze2007
Mała Wielisławka 2007

(POGÓRZE KACZAWSKIE) 15 czerwca ponad 200 uczniów klas I – V szkół podstawowych gminy Świerzawa wzięło udział w Rajdzie Turystycznym „Mała Wielisławka 2007” organizowanym przez Gimnazjum w Świerzawie...

Podobnie jak w latach ubiegłych za organizację Rajdu odpowiedzialna była p. Zofia Fiks-Mosoń.
Mali turyści wędrowali czterema trasami wiodącymi przez Góry i Pogórze Kaczawskie:
- z Dynowic przez Sokołowiec do Sędziszowej,
- z Nowego Kościoła do Sędziszowem,
- ze Świerzawy przez Rzeszówek i Gozdno do Świerzawy,
- z Wojcieszowa Dolnego do Dobkowa.

Podczas wędrówki kierownicy tras sprawdzali wyposażenie indywidualne i drużynowe, wiedzę o naszym najbliższym regionie oraz postawę na trasie. Każda drużyna prezentowała też program artystyczny.
Po kilkugodzinnej wędrówce w niemiłosiernym upale wszyscy rajdowicze spotkali się pod Gimnazjum w Świerzawie, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu. Podsumowano i ogłoszono wyniki rywalizacji na poszczególnych trasach. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom, a każdy uczestnik nagrodę.

Organizatorzy Rajdu składają serdeczne podziękowania Panu Józefowi Kołczowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa, Panu Józefowi Sudołowi, Wicestaroście Złotoryjskiemu, Panu Zbigniewowi Mosoniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Złotoryjskiego, Panu Janowi Komarnickiemu, przedsiębiorcy świerzawskiemu za pomoc w organizacji „Małej Wielisławki 2007”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za opiekę nad uczestnikami Rajdu, a pracownikom Gimnazjum za zaangażowanie w jego organizację.

Galeria