Inwestycje

Projekt rewitalizacyjny po ocenie merytorycznej

6lip2011
Projekt rewitalizacyjny po ocenie merytorycznej

Zakończono ocenę merytoryczną w ramach naboru nr 42/K/9.2/2010, prowadzonego w trybie konkursowym do działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców, priorytet 9 RPO WD Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”). Wśród ocenianych wniosków był również projekt partnerski Gminy Świerzawa.

Pozytywnie ocenionych zostało 28 projektów na kwotę 36 226 386,59 zł, w tym kwota dofinansowania z RPO WD 21 577 347,36 zł.

Wcześniej wszystkie złożone wnioski (43 projekty) przeszły ocenę formalną, podczas której negatywnie oceniono 15 projektów.

Wnioski spełniające wszystkie wymogi merytoryczne przekazane zostały do oceny strategicznej, dokonywanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W załączniku lista projektów ocenionych pozytywnie

 

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)