RPO WD 2014-2020

1gru2017

  Dnia 07 listopada 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.03.03.03-02-0008/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa” w kwocie nieprzekraczającej 1 159 378,41 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 363 974,59 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy na beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ”

30lis2017

Dnia 25 października 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.04.03-02-0004/17-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” w kwocie nieprzekraczającej 3 884 965,03 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 4 570 547,10 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych” Poddziałania nr 4.4.3 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ”. 

4lip2017

 

Dnia 28 czerwca 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.03.03-02-0011/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie” w kwocie nieprzekraczającej 557 125,45 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 675 994,62 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe” Poddziałania nr 4.3.3 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ”

4lip2017

 

Dnia 28 czerwca 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.04.02.03-02-0002/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków” w kwocie nieprzekraczającej 5 355 064,19 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 8 243 715,83 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania nr 4.2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ”

 

 

28lut2017

 

 

Dnia 27 lutego 2017r. Gmina Świerzawa podpisała umowę nr RPDS.06.01.03-02-0001/16-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Budowa żłobka publicznego w Świerzawie” w kwocie nieprzekraczającej 1.164.792,44 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.372.187,99zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ – 6.1.3.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).