Informacje, komunikaty, ogłoszenia

15lis2016

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 

z zakresu Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dział 854 Rozdział 85412 § 2820) – pn. „Spotkania integracyjne dzieci i młodzieży specjalnej troski” z pominięciem otwartego konkursu ofert  złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Świerzawie.