Informacje, komunikaty, ogłoszenia

7wrz2017

Sprzedaż dotyczy drewna z zadrzewienia gminnego zlokalizowanego w miejscowości Świerzawa oraz Nowy Kościół według załączników:

4wrz2017

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (Dział 754 Rozdział 75412 § 282) – p.n. ,,Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzawie" z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świerzawie.

15lis2016

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 

z zakresu Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dział 854 Rozdział 85412 § 2820) – pn. „Spotkania integracyjne dzieci i młodzieży specjalnej troski” z pominięciem otwartego konkursu ofert  złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Świerzawie.