Informacje, komunikaty, ogłoszenia

7lis2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a o działalności pożytku. publicznego   i o wolontariacie, na realizację   zadania publicznego pn. „Integracja środowisk społecznych na terenie miasta i gminy Świerzawa”.

7lis2018

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

28wrz2018

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a o działalności pożytku. publicznego   i o wolontariacie, na realizację   zadania publicznego pn. „Integracja środowisk społecznych na terenie miasta i gminy Świerzawa”.

19cze2018

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o przyjmowaniu zgłoszeń poszkodowanych rolników w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy.

17sty2018

W załączeniu udostępniamy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 16 stycznia 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica, gm. Świerzawa"