Inwestycje

14lip2010
120.000,-zł od Ministra Pracy

  Wysoko został oceniony wniosek Gminy Świerzawa dot. programu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach  konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda w dniu 8 lipca 2010 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w tym konkursie...

7lip2010
Nowe place zabaw

  Gmina Świerzawa złożyła dwa wnioski w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" dotyczące placów zabaw w Rząśniku i Rzeszówku. Na opublikowanej przez UMWD liście rankingowej znalazły się na wysokim 7 i 8 miejscu. Na jutrzejszej sesji radni Sejmiku Dolnośląskiego podejmą ostateczną decyzję o dofinansowaniu