Referaty i samodzielne stanowiska urzędu

 

   

URZĄD MIASTA I GMINY W ŚWIERZAWIE
tel. 75 71 35 360, fax 75 71 35 390 wew.21
Poniedziałek - Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek : 7.30 - 16.30
Piątek: 7.30 - 14.30

 

 

 • REFERAT  ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
  • stanowisko ds. obsługi interesanta i archiwum zakładowego - Beata Sosnowska, nr wew. 33
  • stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i Gminy i jedn. pomocniczych –Władysława Tyka, nr wew.29
  • Sekretarka  –  Sylwia Maleńczuk,  nr wew. 20,  email:  sekretariat@swierzawa.pl

 

 • REFERAT INWESTYCJI I  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ
  • Kierownik referatu - Magdalena Grala, nr wew. 30
  • stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych – 
  • stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej – Krzysztof Żądło,  nr wew. 34
  • stanowisko ds. gospodarki odpadami  – Urszula Forycka, nr wew.34
  • stanowisko ds. rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska – Krzysztof Jagiełło nr wew. 35
  • stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Patrycja Ozga nr wew. 35
  • stanowisko ds. ewidencji mienia gminnego – Paulina Kołcz nr wew. 35
 • REFERAT BUDŻETU I  FINANSÓW
  • Kierownik referatu - Główny księgowy - Magdalena Grek nr wew. 27
  • stanowisko ds. wymiaru podatków – Renata Stanok nr wew. 26
  • stanowisko ds. księgowości podatkowej - Halina Klubek nr wew. 26
  • stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych - Urszula Liboska-Kowalczyk nr wew. 26
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej – Józefa Stąpor nr wew. 36
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej – Barbara Połuch nr wew. 36
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej i kadr  – Joanna Synoś nr wew. 36
  • stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowniczych – Jadwiga Szyja nr wew. 36

 

 • REFERAT  SPRAW  OBYWATELSKICH
  • Kierownik referatu – Julita Kowalska, nr wew. 22
  • stanowisko ds. obronnych i ewidencji ludności, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych - Danuta Buczyńska, nr wew. 37
  • stanowisko ds. dowodów osobistych, wojskowych i obrony cywilnej – Grażyna Błuś, nr wew. 37

 

 •   GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚWIERZAWIE

siedziba: Budynek remizy OSP w Świerzawie

ul. Złotoryjska 23a

tel. 75 71 35 338

fax 75 71 35 208