Aktualności

26lut2020
Pieniądze z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne, w ramach którego zostaną przedstawione informacje w zakresie wsparcia rozwoju firmy ze środków unijnych, w szczególności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie będzie współprowadzone przez przedstawicieli Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz pracowników PIFE w Jeleniej Górze.

24lut2020

Poszukiwany właściciel psa. Pies aktualnie znajduję się przy ulicy Złotoryjskiej w Świerzawie. Więcej informacji pod numerem telefonu.: 757135360

 

20lut2020
Informacja

Właściciele gruntów rolnych klasy od IV-VI o  pow. od 80 do  200 ha zlokalizowanych w obrębie sieci wysokiego napięcia 110 kV zainteresowani budową farm fotowoltaicznych mogą uzyskać informację o ofertach firm z branży odnawialnych źródeł energii w siedzibie Urzędu.

20lut2020
Informacja

Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność na rynku spożywczym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że osoby które zamierzają rozpocząć działalność na rynku spożywczym są zobowiązane do uzyskania zatwierdzenia zakładu i/lub wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przed rozpoczęciem takiej działalności.

19lut2020
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa przypomina o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej.
Zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe właściciel lub współwłaściciel ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej:
1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w  liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

19lut2020
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom lub użytkownikom nieruchomości o umieszczaniu w widocznym miejscu tabliczek z numeracją porządkową nieruchomości ( na budynku lub na ogrodzeniu jeżeli budynek położony jest  w  głębi nieruchomości ) i utrzymaniu ich w  należytym stanie.

19lut2020
Wizyta w czeskim mieście Chrastava

Dnia 17 lutego 2020 r. roku delegacja Miasta i Gminy Świerzawa z Burmistrzem Pawłem Kisowskim na czele gościła z roboczą wizytą w czeskim mieście Chrastava. Podczas spotkania omówiono  wspólny projekt pn.: "Atrakcje turystyczne Świerzawy i Chrastavy w nowym świetle”, który obydwie strony zamierzają zrealizować przy wsparciu finansowym z unijnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach wizyty odwiedzono atrakcję turystyczną czeskiego miasta, którą jest dom Josefa Führicha- akademickiego malarza oraz grafika nazareńskiego kierunku, który malował gównie tematy religijne.