Aktualności

15lis2019
Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerzawie z/s w Sędziszowej informuje, iż w związku z planowanymi pracami technicznymi na wodociągu sieciowym w Świerzawie w dniu 18.11.2019 (poniedziałek) w godzinach 8.00 - 16.00 mogą wystąpić chwilowe braki wody na ulicach Mickiewicza oraz Reymonta.

15lis2019
Sezon grzewczy

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

15lis2019
CHRASTAVA - zapowiada się owocna współpraca...

W dniu 13 listopada 2019 roku z rewizytą w Gminie Świerzawa gościła delegacja z czeskiego miasta Chrastava. Podczas spotkania omówiono szczegóły wniosku unijnego, który w najbliższym miesiącu złożony zostanie w ramach naboru z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Następnie Burmistrz Paweł Kisowski zaprosił gości do odwiedzenia Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Strony ustaliły harmonogram dalszych, wspólnych działań na 2020 rok. Zapowiada się bardzo owocna i ciekawa współpraca…

8lis2019
Wizyta w czeskim mieście Chrastava

W dniu 06 listopada 2019 roku delegacja Miasta i Gminy Świerzawa z Burmistrzem Pawłem Kisowskim na czele gościła z roboczą wizytą w czeskim mieście Chrastava. Podczas spotkania ustalone zostały podstawy i zasady przyszłej współpracy obu gmin. Uzgodniono zakres wspólnych przedsięwzięć, które obydwie strony zamierzają zrealizować przy wsparciu finansowym z unijnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Burmistrz Paweł Kisowski przekazał na ręce Starosty Ing. Michaela Canova oraz Wicestarostki Zity Vaclavikovej podziękowania za serdeczne przyjęcie oraz wyrażoną wolę współpracy obu gmin w ramach Euroregionu Nysa.

8lis2019
Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Więcej informacji w załącznikach.