Aktualności

20lut2019

w sprawie zatwierdzenia plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady.

20lut2019

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Świerzawa na rok 2019"

20lut2019

w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerzawie.

20lut2019

w sprawie zmiany uchwały Nr I/15/2018 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Świerzawie i ustalenia przedmiotu jej działania.

20lut2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerzawie.