Wejść : 32351571
Unikalnych : 27915594

Obecnie : 96
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

16lip2018
Ograniczenia w tranzycie przez Lubiechową!

Zarząd Dróg Powiatowych wprowadził ograniczenia w tranzycie przez Lubiechową  (ulicą Długą w stronę Kapelli) w kierunku Jeleniej Góry. Posadowiono znaki: B-2 „Zakaz wjazdu”, B-18 „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.” oraz informację, że nie dotyczą zakazy mieszkańców wsi Lubiechowa, służb komunalnych oraz straży pożarnej. Zakaz wjazdu obowiązuje w jedną stronę. Jadąc do Jeleniej  Góry należy jechać przez Janochów skręcając za mostem w lewo.

16lip2018
Gmina inwestuje w stadion sportowy

Gmina Świerzawa rozpoczęła realizację projektu „Remont stadionu sportowego we wsi Stara Kraśnica”, dofinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

10lip2018
Nabór dzieci do Żłobka Gminnego w Świerzawie
Z wielką radością informujemy, że 1 września 2018 roku rozpocznie swoją działalność Żłobek Gminny w Świerzawie.  W związku z powyższym Dyrektor Żłobka ogłasza nabór dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3.

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prawnych prosimy o dostarczenie Karty zgłoszenia dziecka wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Miejskiego w Świerzawie, ul. Plac Wolności 60 do dnia 24 lipca 2018r.
9lip2018
Maturzysto, zdobądź stypendium na I rok studiów!!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.  W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.  Wnioski można składać do 17 sierpnia, do godz. 16.00.

9lip2018
W Świerzawie powstanie Klub Seniora

Gmina Świerzawa jako jedyna gmina z województwa dolnośląskiego w dodatkowym naborze w ramach programu wieloletniego „Senior+”  otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu stworzenia KLUBU SENIORA.  Wartość projektu oszacowano na kwotę 190  000 zł, w tym 150  000 zł to dofinansowanie z ministerstwa natomiast 40  000 zł wkład własny Gminy. Projekt przewiduje przebudowę pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie. Powstanie m.in. sala do terapii zajęciowej, pomieszczenie kuchenne, sala klubowa, łazienka, szatnia, pomieszczenie biurowe oraz zamontowana zostanie winda. Projekt przeznaczony jest w celu  poprawy sytuacji społecznej i wsparcia merytorycznego seniorów z terenu Miasta i Gminy Świerzawa, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami i nieaktywnych zawodowo  w wieku 60+.   O przebiegu prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

6lip2018
Woda w Świerzawie przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że próbki wody do spożycia pobrane do badania w dniu 03. lipca 2018 r. w punktach zgodności wodociągu sieciowego w Świerzawie w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Woda z wodociągu sieciowego w  Świerzawie jest przydatna do spożycia.

4lip2018
Nabór do konkursu Bank Młodych Mistrzów Sportu

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU (BMMS).

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chcemy zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.  Projekty można składać  do 31.07.2018 r.  Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu  wynosi 10.000 zł    Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem.