Wejść : 14865505
Unikalnych : 12006994

Obecnie : 42
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

14lut2017
Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.  Prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Świerzawa w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowej, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017r. - 78.000 zł.

Więcej informacji w załącznikach.

9lut2017
W dalszym ciągu potrzebna zgoda konserwatora zabytków

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu informuje, że obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach nie znosi wymogu uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków w sytuacji prac przy zabytku. Szczegóły poniżej. 

8lut2017
Uwaga ! Podatnicy!

W roku 2017 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostały na poziomie roku 2016. Konta do wpłat również pozostają te same.

Osoby które dokonują wpłat w Banku Spółdzielczym na gotowych blankietach, otrzymają je od sołtysa wsi. Sołtysi poszczególnych wsi będą również doręczali decyzje podatkowe na rok 2017.
Mieszkańcom Świerzawy decyzje podatkowe na 2017 r. zostaną doręczone razem z blankietami opłat za odpady komunalne.

Przypominamy :
- termin płatności I raty za odpady komunalne - 15 lutego 2017 r.
- termin płatności I raty podatków - 15 marca 2017 r.

 

7lut2017
Przerwy w dostawie wody

Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie z\s w Sędziszowej informuje, iż w wyniku poważnej awarii sieci wodociągowej, której usunięcie wymaga zwiększonego nakładu prac, w najbliższych dniach w godzinach 24.00 - 05.00 będą następować stałe przerwy w dostawie wody dla miasta Świerzawa.

Za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy.

5lut2017
Starosta na sesji

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy gościem świerzawskiego samorządu był Starosta Złotoryjski Ryszard Raszkiewicz. Okazją było wręczenie przez Burmistrza Józefa Kołcza  i Przewodniczącego Pawła Kisowskiego  podziękowania za dotychczasową współpracę przy realizacji inwestycji drogowych, m. in. przy drodze Sokołowiec – Nowy Kościół, Świerzawa – Rzeszówek, BAZALT – Gozdno, Chrośnica – Lubiechowa, Stara Kraśnica – Dobków itd.

3lut2017
Pamiętaj o swoim chodniku!

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku w zakresie oczyszczania ze śniegu, lodu i błota chodników oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 ze zm.) – „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (…)”

2lut2017
Wspracie dla planujących uruchomienie własnej firmy.

Stowarzyszenie EURO-CONCRET, które realizowało na terenie naszej gminy projekt dot. edukacji komputerowej proponuje udział w kolejnym projekcie pn. „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”, gdzie zakwalifikowany uczestnik może otrzymać ponad 33 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy.