Wejść : 13757076
Unikalnych : 11058762

Obecnie : 73
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

2gru2016
Barbórka

Oby praca była bezpieczna,
Oby Wasz trud przynosił satysfakcję,,
Oby zdrowie Wam dopisało,
I oby Barbara nad Wami czuwała...

 

 

 

Wszystkim Górnikom i ich rodzinom składam najserdeczniejsze życzenia. Niech święta Barbara otacza Was swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże..


Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
Józef Kołcz

29lis2016
Ogłoszenie w sprawie dofinansowania do usuwania wyrobów azbestowych

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje o możliwości dofinansowania w wysokości do 85% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji zadania pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Świerzawa w 2017 roku”. Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych odebranych z terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę w ramach zamówienia publicznego. Możliwe jest również dofinansowanie odbioru już zdemontowanych wyrobów azbestowych.

25lis2016

  Uwaga! Zamknięta droga nr 2603 Gozdno – Wilków. Szczegóły niżej.

21lis2016
Instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach indywidualnych

Uwaga! Gmina Świerzawa w najbliższym miesiącu zamierza złożyć wniosek dotyczący sfinansowania projektu grantowego na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku otrzymania dofinansowania (co się okaże w I/II kwartale 2017 r.) samorząd będzie grantodawcą, który udzielać będzie grantów indywidualnym właścicielom (ok. 85% wartości) na montaż instalacji fotowoltaicznych.

21lis2016
XXIV sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 13,00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

 

21lis2016
Życzenia

Z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego", wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkom innych służb działających w sferze pomocy społecznej składam serdeczne podziękowania za ciężką pracę, wysiłek i zrozumienie losu drugiego człowieka. Życzę, by Wasza praca przynosiła Wam satysfakcję, a także zrozumienie i wdzięczność podopiecznych i ich rodzin.


Józef Kołcz
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa