Wejść : 41730331
Unikalnych : 36833176

Obecnie : 162
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

16sty2019
List pożegnalny burmistrzów, prezydentów i radnych polskich miast do Pawła Adamowicza

Drogi Pawle,

Niespodziewanie przychodzi nam, samorządowcom z polskich miast, Cię żegnać, zamiast wspólnie, w Twoim Gdańsku, świętować 30-lecie przywrócenia w Polsce demokracji. Starsi z nas pamiętają Twój udział w działaniach, dzięki którym marzenie o Rzeczpospolitej Samorządnej od 4 czerwca 1989 roku zaczęło stawać się rzeczywistością. A już niecały rok później, 27 maja 1990 roku, ziściło się w postaci pierwszych w naszych czasach w pełni wolnych wyborów. Prawie 30 tysięcy kandydatów Komitetów Obywatelskich „Solidarność” zostało radnymi miast i gmin. Ty zostałeś radnym Gdańska. Twoja dalsza służba Gdańskowi, Metropolii Trójmiejskiej, metropoliom i miastom, a więc całej samorządowej Polsce, są już bardziej znane. Od kilku godzin są przypominane szeroko we wszystkich mediach, na ulicach polskich miast, w rozmowach w naszych miejscach pracy i domach.

Niestety w czasie przeszłym dokonanym...

Pragniemy Cię zapewnić, że dla nas Twój czas jest wciąż teraźniejszy i ciągle niedokonany - a więc i przyszły. W dalszej budowie Rzeczpospolitej Samorządnej bowiem przesłanie Twego życia jest i będzie dla nas drogowskazem. Dla Ciebie zawsze najważniejszy był Gdańsk. I Gdańsk rozkwitł podczas Twojego w nim gospodarzenia. Przyszłość Gdańska była Twoją pasją, ale zawsze podkreślałeś znaczenie jego historycznej roli dla polskich przemian. Mówiłeś: Miasto Wolności i Solidarności. I nie tylko mówiłeś.

Dla nas jesteś przede wszystkim wzorem praktykowania solidarności. Pamiętamy, gdy po oberwaniu chmury i gwałtownej powodzi w Oruni wstrzymałeś na krótko inne inwestycje, by pomóc tym, którym życie nagle się zawaliło. Za wzór stawiamy Twoje - realizowane wraz z kompetentnymi współ-pracownikami - ważne polityki: mieszkaniową, przestrzenną, społeczną. Podziwiamy Twoją - zbudowaną wraz z ludźmi dobrej woli, którymi się otaczałeś, tworzoną od wielu lat, konsekwentnie i bez oglądania się na bezduszny sprzeciw - politykę wobec imigrantów. Repatriantów z Kazachstanu, zagranicznych studentów gdańskich uczelni i pracowników zakładów pracy, uchodźców z krajów ogarniętych wojną.

Samorząd lokalny to wielka szkoła obywatelskiej solidarności. Tej prawdziwej, okazywanej konkretnym osobom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. To najlepsza realizacja apelu Jana Pawła II z gdańskiej Zaspy. Wziąłeś go sobie do serca i dałeś temu świadectwo swoją służbą. Dziękujemy!...

Burmistrzowie, prezydenci i radni polskich miast

7sty2019
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu na terenie Miasta i Gminy Świerzawa

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

 

Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

 


Cel zadania: prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Świerzawa w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowej, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019r. - 100.000 zł.
 

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Świerzawie.

 

2sty2019
Uwaga oblodzenia - 1 stopień

Obszar: województwo dolnośląskie - powiat złotoryjski
Ważność: od 2019-01-02 16:00 do 2019-01-02 24:00
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura min. od -5*C do -3*C, temperatura minimalna gruntu od -6*C do -3*C Przewiduje się że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do 04.01.2019r. (Piątek)
Prawdopodobieństwo: 90% (Burze z gradem)

synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński
Czas wydania: 2019-01-02 godz. 12:07
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

2sty2019
Świerzawa w finale parkowym!

W dniu 14.12.2018 roku w Szkole Podstawowej w Świerzawie odbył się etap gminny XVIII edycji Ponadregionalnego Konkursu dla uczniów szkół z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2018/2019 r.

Do rywalizacji przystąpiły czteroosobowe zespoły ze szkół podstawowych w Nowym Kościele, Sokołowcu i Świerzawie. Każdy uczestnik mierzył się indywidualnie z wyjątkowo trudnym i wymagającym wszechstronnej wiedzy testem, a suma punktów wszystkich zawodników dawała wynik zespołu.

31gru2018
W sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 31 grudnia 2018r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/42/2015 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Świerzawa, Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zawiadamia, że w terminie od dnia 07 stycznia 2019r. do dnia 18 stycznia 2019r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Świerzawie w sprawie nadania statutów sołectwom: Biegoszów, Dobków, Gozdno, Lubiechowa, Nowy Kościół, Podgórki, Rzeszówek, Rząśnik, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica oraz Miastu Świerzawa. 

więcej na stronie Bip Urzędu Miejskiego w Świerzawie 

28gru2018
Informacja dla właścicieli i zarządców budynków.

Urząd Miejski w Świerzawie w załączniku przedstawia komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy dotyczący bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych oraz informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi o ryzyku powstawania pożarów celem zapoznania się przez właścicieli i zarządców budynków.

21gru2018

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia pełnych miłości, radości i spokoju, a w Nowym Roku szczęścia, zdrowia oraz sukcesów osobistych
i zawodowych życzą 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
Paweł Kisowski

Przewodnicząca Rady Miejskie Świerzawa
Urszula Zajda