Wejść : 39901537
Unikalnych : 35129921

Obecnie : 241
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

18gru2018
O G Ł O S Z E N I E
 
Dnia 20 grudnia 2018 r. o godz. 12.00
 
w Urzędzie Miejskim w Świerzawie
 
odbędzie się
 
III sesja Rady Miejskiej w Świerzawie.
 
18gru2018
Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2019 roku.

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o możliwości dofinansowania w wysokości do 85% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerzawa w 2019 roku”. Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych odebranych z terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę w ramach zamówienia publicznego. Możliwe jest również dofinansowanie odbioru już zdemontowanych wyrobów azbestowych.

18gru2018
Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku

 

W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych:

 

 

 

 

  •   Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach.
  •   Zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych.
  • Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności.
  •   1% od emerytów.
  • Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).
  • Zmiany w ustawie o KRS.
  • Nowa ustawa o imprezach turystycznych.
  • Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Nowe Rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W załączeniu więcej informacji.

 

12gru2018
Uwaga mieszkańcy

Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie z/s w Sędziszowej informuje, iż w związku z rozliczeniami kwartalnymi zbliża się termin podawania stanów wodomierzy.

Prosimy o informacje o bieżących stanach wodomierzy do dnia 19.12.2018r. 

 

Kierownik Zarządu Lokali Gminnych

w Świerzawie

(-) Roman Marzec 

10gru2018
Kolejny sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Świerzawie

7 listopada 2018 w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu odbył się finał Dyktanda Niepodległościowego „Po Polsku o historii”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Wrocławia. Organizatorzy to Fundacja „Zawsze warto”, Stowarzyszenie Polonistów oraz wspomniany Zespół Szkół nr 14. Komisja zweryfikowała 100 prac; do finału wojewódzkiego zakwalifikowano 61. 63% procent uczestników z każdej w kategorii stanowili uczniowie wrocławskich szkół.  Michał Kurowski (VI "b") i Karol Majdak (VIII "b") ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie stanęli w szranki z nie najłatwiejszymi zasadami pisowni i interpunkcji.

3gru2018
„O pieniądzach i bankowości wiemy już prawie wszystko”

      W dniu 29.11.2018r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym odbyły się eliminacje szkolne do  Międzyszkolnego Konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem:  „Historia pieniądza i bankowości w świetle 100–lecia  odzyskania niepodległości przez Polskę”. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów, którzy prezentowali przygotowane przez siebie prezentacje na w/w temat.

    Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Czesław Leśniak – Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerzawie oraz Romana Kaszubowska – Wicedyrektor Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerzawie.

Wybór laureatów był bardzo trudny. Uczniowie do prezentacji wykorzystali filmy o swoich kolekcjach, quizy, zagadki, rebusy, własne kolekcje monet.